Hopptorn (Hopp & Lek)

På fredagar har vi öppet vårt hopptorn (ingår i entré till upplevelsebadet) vid motionsbassängen med avsatserna 1, 3 och 5 meter. Vågar du hoppa?


ÖPPETTIDER FÖR HOPPTORN (HOPP & LEK)


FREDAG             
17:00 – 20:00

  • Öppettider inkluderar dusch och ombytestid.

                        

PRISER FÖR HOPPTORN (HOPP & LEK)


BARN 0-2 ÅR


Gratis inträde

BARN 3-9 ÅR

Ingår i entré upplevelsebad (85 kr)

BARN 10-17 ÅR

Ingår i entré upplevelsebad (115 kr)

VUXEN 18+ ÅR

Ingår i entré upplevelsebad (145 kr)

Med reservation för ändringar.