Öppettider & Priser

Upplevelsebadet är stängt från och med 19 mars och tillsvidare.

 För mer information klicka här.

klocka Ordinarie öppettider upplevelsebad

Måndag - Fredag* 10.00-20.00
Lördag - Söndag 09.00-18.00

 

* Hopp och lek fredag från 17.00 (hopptorn öppet, leksaker i bassängen). Entré till Upplevelsebad gäller. Inom tiden för öppettid inkluderar dusch och ombytestid.


  pris biljett Ordinarie priser upplevelsebad 

  Lågtryck* Högtryck 12-kort***
0-2 år  - - -
3-9 år  55 kr 70 kr 700 kr
10-17 år  75 kr 90 kr 900 kr
18 år-  105 kr 120 kr 1200 kr
Grupp**  310 kr 360 kr -

* Lågtryckspris före 14.00 mån-tors. Lågtryckspris gäller ej under skollov till exempel sportlov, sommarlov, höstlov och jullov.

**4 personer varav max 2 personer är över 18 år.

***Vid köp av armband tillkommer en kostnad på 125 kr

Vi reserverar oss för ändringar och tryckfel beträffande priser och öppettider.

Vi förbehåller oss rätten att stänga vissa attraktioner vid oförutsedda händelser, reparationsarbeten och ogynnsam väderlek (entrékostnad återbetalas ej i dessa fall).

 För upplevelsebadet gäller entrén heldag.

Förlorat armband debiteras med 125 kr för barn och 625 kr för vuxen (med kredit). Spara ditt kvitto för uppvisande av eventuellt kredit köp.

Ej simkunniga personer, samt barn som inte fyllt 12 år, måste ha simkunnig badande vuxen i sällskap.
Våra 12-kort är personliga och gäller i två år från inköpsdatum. Återbetalas ej.
Våra presentkort är giltiga i två år från inköpsdatum. Hela beloppet måste nyttjas inom två år för att inte förfalla.  Förlorat presentkort ersätts ej.

Ledsagare och assistenter
Ledsagare eller personliga assistenter följer med brukaren in i badet utan att betala entré. Vi ber er att ta med ett intyg på att man är anställd som ledsagare eller assistent.

Fakturering
Vi fakturerar företag och föreningar, men inte på belopp under 200 kr. För fakturering krävs giltig legitimation samt rekvisition med organisationsnummer samt faktureringsadress. Hör gärna av er om ni har några frågor.

Stor grupp?
Är ni en grupp på fler än 20 personer får ni gärna höra av er i förväg så vi kan förbereda er ankomst.

Tänk på att om en person ska stå för hela gruppens förtäring kan ni ladda på pengar på ett armband i receptionen vid inpassering. På så vis spar ni tid vid utpassering.

Befrielsegrunder
Varken Arena Skövde eller du ansvarar för fullgörandet av köp vid uppkomst av brister som beror på en befrielsegrund som meddelas motparten utan dröjsmål.

Befrielsegrunder är tekniska problem, åskoväder, eldsvåda, allmän arbetskonflikt, ändrade myndighetsbestämmelser, terroristattack, krig eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av köp och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna.

Även när underleverantör till Arena Skövde drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Arena Skövde. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.


Med reservation för ändringar.

En del av Skövde kommun

Fredsgatan 4

541 83 Skövde
0500-49 80 00

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Sociala länkar