Minisim

Vårt minisim riktar sig till vattenvana barn, det vill säga barn som vågar hoppa från kanten, komma med huvudet under vattnet och ta sig till förälder som väntar i vattnet, utan flythjälp. Känner ni att barnet inte har denna vattenvana har våra föreningar lek & plask för icke vattenvana barn.

Under minisimmet deltar en förälder i vattnet med barnet. Vill ni vara två föräldrar får den andra titta på från kanten. Det går bra att byta förälder från gång till gång, men inte under samma badtillfälle.

Våra kurser är väldigt populära och för att öka tillgängligheten för alla rekomenderar vi 1-2 gånger på babysim/minisim för att sedan underhålla träning på egen hand.ANMÄLAN TILL ALLA VÅRA SIMGRUPPER ÄR BINDANDE!

En del av Skövde kommun

Fredsgatan 4

541 83 Skövde
0500-49 80 00

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Sociala länkar