Information med anledning av Covid-19

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland:

"Var och en bör fortsätta hålla de rekomenderade resktriktionerna som finns kvar efter den 9 februari 2022. Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska smittspridningen."

Information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vårdguiden - Information om symptom

Folkhälsomyndigheten - Information om virus och smittspridning

Krisinformation - Samlad information från ansvariga myndigheter

Covid-19 och badhus

 Vi följer folkhälsomyndighetens och Svenska Badbranchens direktiv och rekommendationer.

Vad gör vi?

  • Alla våra medarbetare har fått tydlig information om vikten av god handhygien i samband med gästkontakt, köksarbete, städning, toalettbesök, måltider och övriga arbetsuppgifter.

  • Personal som känner av sjukdomssymptom håller sig hemma.

  • Vi informerar våra besökare om hur viktigt det är att duscha före bad samt vikten av god handhygien.

  • Vi håller en ännu högre frekvens på städning i våra lokaler. Regelbunden städning sker av dörrhandtag, kranar och andra frekvent använda ytor.

  • Vi försöker få ett bra genomflöde i de olika lokaler och omklädningsrum vi har för att det inte ska vistas för många i samma utrymme samtidigt.

För Arena Skövde FAQ klicka här. Här finns information om klippkort/årskort och presentkort.

 

Vad kan du göra?

Stanna hemma vid sjukdom
Är du det minsta sjuk eller uppvisar minsta tecken på symptom som t ex feber, hosta, andningssvårigheter och förkylningsbesvär som halsont och snuva ber vi dig att stanna hemma. För mer information om symptom, klicka här.

Tack för att du tar hänsyn och visar omtanke för andra gäster samt personal. Vi vidtar dessa åtgärder i syfte att skydda våra gäster och stoppa smittspridningen.