Undervisningsbassäng öppnar kl. 13.00 på vardagar v. 46-49

Vår Undervisningsbassäng öppnar kl. 13.00 veckorna 46-49, måndag-fredag.

En del av Skövde kommun

Fredsgatan 4

541 83 Skövde
0500-49 80 00

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Sociala länkar