Endast förköp till upplevelsebadet

Vi begränsar antalet besökare i upplevelsebadet till 150 badgäster per badpass. Vi kommer ha ca 3 badpass per dag att boka in sig på. Begränsningen beror på något förhöjda värden av trikloraminer som uppmätts i delar av upplevelsebadet.

Trikloraminer är en gas som bildas när föroreningar i vattnet från exempelvis svett och urin reagerar med klor som används för rengöring av vattnet. Den frigörs framför allt när många använder bassängen och när vattnet rör mycket på sig; alltså när många simmar, leker i vattnet och attraktioner är i gång och rör upp vattnet. Ett sätt att minska mängden trikloraminer är att minska antalet samtidiga besökare i bassängerna.

För öppettider, priser samt förköp av plats, klicka här.