Med anledning av nya restriktioner Covid-19, 2021

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat om nya skärpta råd i Västra Götaland. Alla som vistas i Västra Götaland behöver följa råden för att bromsa smittspridningen. I dagsläget omfattas vi inte av uppvisande av vaccinationsbevis.

Arena Skövde bad omfattas från den 23 december 2021 av folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer om smittskyddsåtgärder mot Covid-19, med bland annat att varje besökare ska kunna disponera 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Mer information finns på Västra Götalandsregionens eller Folkhälsomyndighetens hemsidor.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska smittspridningen.

Förköpta inträdesbiljetter kommer att betalas tillbaka till respektive kontokort/betalkort för de gäster som köpt plats (exklusive serviceavgift). Återbetalningen sker av extern part och viss fördröjning kan uppstå. Återbetalningen sker automatiskt.

Vi kommer att ha ett visst antal nya platser som vi släpper kontinuerligt på vår hemsida efter de nya restriktionerna med 10 kvadratmeter tillgänglighet per person.