SeatingPlan

Här hittar du en översiktsbild samt seatingplan för vår evenemangshall.

En del av Skövde kommun

Fredsgatan 4

541 83 Skövde
0500-49 80 00

Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Sociala länkar